Wat is AEHT?

AEHT verbindt niet alleen scholen en hun directeuren, maar richt zich voornamelijk op studenten en leerkrachten. Een breed scala aan evenementen wordt georganiseerd om aan de behoeften van al deze groepen te voldoen.

AEHT Europa werd in 1988 opgericht en bestond bij de oprichting uit 24 scholen uit 16 Europese landen. In de loop der jaren is de vereniging aanzienlijk gegroeid en telt ze nu ongeveer 400 leden, met een nationale vertegenwoordiger van de AEHT in 40 Europese landen.

AEHT Belgiƫ verenigt in Belgiƫ de hotel- en toerismescholen. Jaarlijks organiseert AEHT BELGIUM vzw de nationale wedstrijd en nemen de leden ook deel aan de buitenlandse internationale wedstrijd.

De vzw heeft als doel om, in lijn met de Europese gedachte, de Europese scholen met opleidingen in de domeinen hotel, bakkerij, slagerij, toerisme en aanverwante sectoren samen te brengen, te sensibiliseren en te stimuleren. Dit omvat het faciliteren van hun opleidingsaanbod en alle aanverwante activiteiten met het oog op de versterking van hun onderwijskwaliteit binnen het ruime kader van de European Association of Hotel en Tourism Schools (AEHT Europe).